Leer mij kennen

en mijn filosofie

OVER MIJ

Zelf zat ik als tiener en enig kind op mijn 16de vast in een echtscheiding tussen mijn ouders.
Hierdoor sloot ik mezelf op in mijn eigen leefwereld.
Ik sloot mezelf af om maar geen pijn te voelen.
Later op mijn 19de belandde ik in een depressie (1ste jaar Leuven). Natuurlijk belandde ik in een depressie. Ik bleef maar doorrazen en was vergeten om te voelen. Ik was vergeten om te voelen wat fijn was en wat niet. Wat juist voelde en wat niet. Natuurlijk zou dit ooit opspelen en zou ik mijn tol moeten betalen.
Door therapie te volgen en vooral door te beginnen met yoga is het beter beginnen te gaan en ben ik anders beginnen te leven.
Ik ben mezelf graag beginnen te zien en zelfvertrouwen beginnen te krijgen.
Onafhankelijk zijn en opkomen voor mijn eigen mening is ook iets wat ik geleerd heb door yoga, genieten van de kleine dingen, dankbaar zijn voor wat we hebben, leven in het nu,....allemaal waarden/levenswijsheden die de yoga me hebben bijgebracht.

Dit wil ik nu meegeven aan onze kinderen door middel van kinderyoga.
(Ik denk dan: we kunnen niet vroeg genoeg beginnen.)
Tijdens de kinderyoga gaan we op een leuke en spelende manier bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen , bouwen aan hun eigenwaarde en vooral aan hun talenten zodat ze als jongvolwassene krachtig in het leven staan en gaan voor wat ze willen en vooral dat ze goed weten wat bij hun past en wat niet, wat ze kunnen en niet kunnen en dat het OK is als ze iets niet kunnen.
Elk kind hoe moeilijk of gemakkelijk het ook is, heeft een talent. Iets waar hij of zij in uitblinkt, hierdoor kunnen ze zelfvertrouwen opbouwen en vervolgens veerkracht creëren om tegenslagen aan te kunnen in het leven.

WAT IS KINDERYOGA?

Kinderyoga is een manier om kinderen te leren voelen wat er in hen omgaat en vooral de weg te wijzen naar zichzelf.

Waarom is kinderyoga zo belangrijk voor kinderen van nu?

De eerste jaren van een kind zou vooral moeten toegewijd zijn

aan de ontwikkeling van het gevoelsleven, meer bepaald hun rechterhersenhelft. Doordat we op deze moment vaak beginnen met het te vroeg te willen stimuleren van de linker hersenhelft, blijft de ontwikkeling van het rechterdeel achter. Soms stopt het zelfs met ontwikkelen.

Hierdoor geraken kinderen uit evenwicht. Kinderyoga gaat er voor zorgen dat beide hersenhelften terug in evenwicht gaan komen.

Dit evenwicht is zo waardevol en dan pas kan je leven vanuit je hart.

De linker hersenhelft bevat het sequentiële, het analyseren, de logica, het lineair denken. De nadruk ligt op orde en structuur. 

Mensen met een dominante linker hersenhelft zijn goed in het maken van planningen en houden zich eraan.

School past bij ze. Ze leren volgens de boekjes, komen op tijd, hebben alles bij zich, zitten makkelijk stil, kunnen goed luisteren, zijn geconcentreerd en gemotiveerd.

De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, ervaringen en indrukken. Mensen met een dominante rechter hersenhelft zien het grote plaatje, leggen verbanden en werken meestal intuïtief.Vaak is school een uitdaging. Ze hebben niet zoveel inzicht in tijd, zijn vergeetachtig, chaotisch, dromen vaak weg. Deze mensen voelen zich vaak niet thuis  in het “ouderwetse” schoolsysteem. 

Mijn visie is dat kinderen vooral gezien willen worden, ook in hun moeilijk momenten. Ze willen vooral onvoorwaardelijk geliefd zijn met al hun talenten en gebreken.

Vaak worden kinderen in het huidige onderwijssysteem afgewezen en krijgen ze het gevoel dat ze hunzelf niet meer kunnen zijn. Soms worden er dan waardevolle stukjes (talenten, eigenschappen) van het kind afgeblokt en weggestoken. Dit is dan jammer want als ze dan volwassen zijn, lopen ze hier dan vaak tegenaan, zitten ze te vechten met zichzelf en zijn ze vergeten dat ze zo prachtige eigenschappen in zich hebben.

Bv Ouders hebben de wens dat hun kind met zeer veel energie rustiger wordt. Natuurlijk mogen ouders dit wensen en als mama van 2 zeer actieve jongens kan ik dit zeer goed begrijpen MAAR WAT ALS we deze energie nu eens positief gaan benaderen en gaan zien als enthousiasme dat het kind in een ‘volwassenwereld’ kan gaan gebruiken om te ondernemen en voor zijn doel te gaan? Dan kunnen we deze energie alleen maar toejuichen en er heel dankbaar voor zijn.

Als kinderyogadocent vind ik het dus mijn taak om door het gedrag van kinderen te kijken en te zien welke kwaliteiten, talenten een kind heeft.